Menu

Appetizers

1Egg Rolls – Chả Giò6.95
2 (V)Vegetables Rolls – Bò Bía,6.95
3Spring Rolls – Gỏi6.95
4Summer Rolls – Bì Cuốn6.95
5 (V)Golden Sesame Tofu Nugget – Đậu Hủ Mè Chiên9.45
6Crispy Golden Chicken Nugget:  Gà Viên Chiên Dòn                    11.95
7Crispy drumsticks: Đùi Gà Lăn Bột Chiên Dòn               11.95
8 (V)Vietnamese Savory Crepe:  Bánh Xèo                         12.95

Salads

9 (V)Lotus Roots Salad – Gỏi Ngó Sen,                                                       12.75
10 (V)Nirvana Gourmet Salad:  Gỏi Niết Bàn,                                            12.75
11 (V)Gourmet Thai Beef Salad:  Gỏi Bò tái chanh                                   12.75

Noodles and Soups

12 Vegetarian Shark Fin Soup: Súp Vi Cá Chay                                 12.95
14.95 
13Crab & Bamboo Shoots Soup: Súp Măng Cua Chay                      12.95
14.95
14Thai Sweet & Sour Seafood Soup:  Canh Chua Thái Đồ Biển     12.95
14.95
15 (V)Wonton Soup: Súp Hoành Thánh                           12.95
14.95
16 (V)House Special Tofu Soup:  Canh Đậu Hủ Đặc Biệt                    12.95
14.95
17Seafood or Thai Sweet Sour Hot Pot: Lẫu Đồ Biển, lẫu Thái     22.75
24.75
18 (V)Duck Bean Curd or Salted Thai Hot Pot: Lẫu Vịt Nấu Chao  22.75
24.75
19 (V)Hot n’ Spicy Beef & Pork Noodle Soup:  Bún Bò Huế                        11.75
20 Crab & Shrimp Vermicelli Soup:  Bún Riêu Chay                                  11.75
21 (V) Shredded Tofu, Grilled Pork & Egg Rolls Vermicelli:                   
Bún Bì, Thịt Nướng, Chả Giò                                                                     
11.75
22 V)Chicken Curry Vermicelli Soup: Bún Cà Ri Gà               11.75
23 (V)Duck Stew Noodle Soup: Mì Vịt Tiềm Chay                     11.75
24 Shrimp, Pork & Crab Noodle Soup: Mì Tôm Cua                 11.75
25 (V)Wonton Noodle Soup: Mì Hoành Thánh Chay    11.75
26 (V)Traditional Beef Noodle Soup: Phở Chay11.75
27 (V) Stir Fried Vegetable & Soy BBQ Pork Chowmein:  Mì Xào Thập Cẩm     
                                                                                                   
11.75
28Crispy Chowmein & Soy BBQ Pork: Mì Xào Dòn Xá Xíu12.45
29Shrimp Meat Rice Noodle Soup: Hủ Tiếu Mỹ Tho Chay      11.75
30 (V)Pan Fried Chow-fun & Soy BBQ Pork: Hủ Tiếu Áp Chảo Xá xíu       12.75
31Crab Vermicelli Soup: Bánh Canh Cua Chay                                          11.75

Rice Dishes

32 (V)Gourmet Fried Rice:Cơm Chiên Dương Châu, hay Cá Mặn              12.75
33 (V)Grilled Pork & Shredded Tofu & Patty Meat over Broken  Rice   
Cơm Tấm Bì, Sườn, Chả Chay                                                                   
12.75
34 (V)Roasted Chicken over Rice: Gà Roti Chay                                         12.75
35 (V)Kung Pao Chicken over Rice: Cơm Gà Chay Cung Bảo                     12.75

Chicken

36 (V)Curry Chicken: Ca Ri Gà Chay                                  12.75
37 (V)Spicy Lemon Grass Chicken: Gà Chay Xào Sả Ớt          12.75
38 (V)Chicken with Salted Bean Sauce: Gà Xào Tàu Xì         12.75
39 (V)Kung Pao Chicken: Gà Cung Bảo                                  12.75
40 (V)Lemon Chicken: Gà Xào Chanh                                                          12.75
41 (V)Sweet & Sour Chicken: Gà Xào Chua Ngọt12.75
42 (V)Roasted Duck served with Sweet Buns: Vịt Quay Bánh Bao             13.95

Veggie Pork and Beef

43 (V)Mongolian Beef: Bò Xào Mông Cổ Chay 12.75
44Gourmet Shaken Cubed Beef with Salad: Bò Lúc Lắc                           13.95
45Beef Steak: Bò Bit Tết Chay13.95
46 Veggie Grilled Pork Patty with Rice Paper, Salad and Sauce:    
Nem Nướng Cuốn Bánh Tráng                                                               
20.75

Veggie Fish

47 (V)Deep Fried Fish Filet w/ Ginger Sauce:
Cá Chiên Nước Mắm Gừng                                                                     
13.45
48 (V)Sliced Fish Cooked in Traditional Clay Pot: Cá Kho Tộ                   13.45

Tofu and Veggies

49 (V) Eggplant with Sweet Basil: Cà Tím Xào Lá Quế                                12.75
50 (V)Eggplant w/Beef or Hot Bean Sauce: Cà Tím Xào Bò/ Tương Cay   12.75
51 (V)Stir Fried Mixed Vegetables: Rau Xào Thập Cẩm                             12.75
52 (V)Stir Fried String Beans & Tofu: Đậu Cu-Ve xào Đậu Hủ                   12.75
53 (V)Stir Fried Broccoli & Tofu:  Bông Cải xào Đậu Hủ    12.75
54 (V)Curry Tofu w/ Green & Red Bell Peppers: Tofu xào Ca Ri Ớt Bell    12.75
55 (V)Thai Style Tofu with Eggplant & Sweet basil:                                  12.75
56 (V)Spicy Lemon Grass Tofu:  Đậu Hủ Xào Sả Ớt12.75
57 (V)Tofu with Black Bean or Hot Bean Sauce:                                          12.75

Claypot and Sizzling Dishes

58 (V) Buddha Clay Pot or Curry Eggplant Clay Pot :       
Thập Cẩm Đặc Biệt Kho Tộ hoặc Cà Tím Ca Ri trong Tộ                                                      
12.75
59 (V)Sizzling Salmon: Cá Samon Chay Xào Trên Đĩa Sắt14.95
60 (V)Abalone or Combination, Oyster Mushroom Porridge
Cháo Bào Ngư hoặc Thập Cẩm, Nấm Hương                                            
12.75
61Sizzling Fish with Rice Paper, Salad and Dipping Sauce:
Chả Cá Lã Vọng Cuốn Bánh Tráng                                                                                           
22.75